Partner login

Symboloversikt

Snickers Workwear - Norge

Disse symbolene hjelper deg å finne riktig plagg. De brukes som veiledning i produktbeskrivelsene
i denne brosjyren. Følgende definisjoner gjelder:

SW EGENSKAPER | CE STANDARD | vaskeinstruksjoner | Patent and Registered Community Design

Snickers Workwear egenskaper.

KneeGuard™
Multi pocketMultiPocket™
Mobile phoneMobile phone

CE Standard.

PPEPersonal Protective Equip­­ment (PPE).

Når CE-merket brukes alene i våre buksebeskrivelser, viser det til
knebeskyttelse. Det brukes også for å vise at arbeidshanskene våre oppfyller CE-standardene.

EN 343 symbol EN 343 Beskyttelse mot dårlig vær.

Denne standarden omfatter materialer og sømmer og er gruppert i to deler; vanninntrenging og bestandighet mot vanndamp.

Det er tre klasser for vanninntrenging, Klasse 2 krever vanntrykk (Wp) på ≥ 8000 Pa og klasse 3 krever vanntrykk (Wp) på ≥ 13 000 Pa. Klasse 1 krever det samme som klasse 2, men uten forbehandling.

Når det gjelder bestandighet mot vanndamp, eller RET (jo lavere nivå, dess høyere gjennomtrenging) er det tre klasser.:

Klasse 1: RET ≥ 40
Klasse 2: 20 < RET ≤ 40
Klasse 3: RET ≤ 20

Vannintrengningen er angitt øverst i symbolet, mens bestandighet mot vanndamp er angitt nederst, se nedenfor.

EN 471EN 471 Synlighet - synlighetstøy.

Denne standarden spesifiserer kravene til synlighet for plagg som skal gjøre brukeren synlig. Kravene til ytelse omfatter krav til farge og reflekterende materiale, samt krav til minimumsarelaer per plagg.

Det er 3 forskjellige klasser, og klasse 3 angir høyeste klassifisering.

Klasse 3: Samlet fluoriserende areal er på minst 0,80 m² og 0,20 m² er reflekterende materiale.
Klasse 2: Samlet fluoriserende areal er på minst 0,50 m² og 0,13 m² er reflekterende materiale.
Klasse 1: Samlet fluoriserende areal er på minst 0,14 m² og 0,10 m² er reflekterende materiale.

EN388EN 388 Hansker med beskyttelse mot mekaniske farer

Denne standarden gjelder for alle typer vernehansker med tanke på fysiske og mekaniske angrep som skyldes slitasje, kutt, riving og punktering. Beskyttelse mot mekaniske farer er uttrykt i et piktogram etterfulgt av fire tall (ytelsesnivåer), der hvert av dem representerer testytelse mot en bestemt fare. Ytelsesnivået er fra 1–5, der 4 eller 5 er det beste resultatet.

a. Slitasjemotstand: basert på antall sykluser som kreves for å slipe seg gjennom testhansken.

b. Kuttbestandighet: basert på antall sykluser som kreves for å kutte gjennom testhansken
ved konstant hastighet.

c. Rivestyrke: basert på hvor mye kraft som kreves for å rive testhansken.

d. Puncture resistance: basert på hvor mye kraft som kreves for å stikke hull på testhansken med en spiss av standard størrelse

I alle tilfeller indikerer 0 det laveste ytelsesnivået, som følger. Dette er kravene for hvert av ytelsesnivåene. Ytelsesnivået vises ved siden av piktogrammet.

Ytelsesnivå
0
1
2
3
4
5
a. Slitasjemotstand (sykluser) <100 100 500 2000 8000
b. Kuttbestandighet (faktor) <1.2 1.2 2.5 5.0 10.0 20.0
c. Rivestyrke (Newton) <10 10 25 50 75
d. Punkteringsstyrke (Newton) <20 20 60 100 150
EN 511EN 511 Hansker som beskytter mot kulde.

Denne standarden gjelder for hansker som beskytter hendene mot konveksjons- og kontaktkulde ned til –50 °C. Beskyttelse mot kulde er uttrykt med et piktogram etterfulgt av en serie med tre ytelsesnivåer, som går på bestemte beskyttende egenskaper.

a. Konveksjonskuldebestandighet:: Ytelsesnivå 0–4. Basert på de termiske isolasjonsegenskapene til hansken som man får ved å måle overføringen av kulde via konveksjon.

b. Kontaktkuldebestandighet: Ytelsesnivå 0–4. Basert på den termiske bestandigheten til hanskematerialet når det utsettes for kontakt med en kald gjenstand.

c. Vanngjennomtrengelighet: 0 eller 1. 0 = vanngjennomtrenging etter 30 minutters eksponering. 1 = ingen vanngjennomtrenging.X=performance level not tested.

Alle hansker må også oppnå minst nivå 1 for slitasje- og rivestyrke iht. EN 388.

EN 11611EN 11611 Beskyttelse mot sveising

EN 11611 Denne standarden angir minimumskrav til grunnleggende sikkerhet og testmetoder for vernetøy, inkludert hetter, forkler og ermer som er utformet for å beskytte brukerens kropp, inkludert hender og føtter, og som skal brukes under sveising og tilsvarende
prosesser med sammenlignbare risikoer

A1: Indikerer at plagget oppfyller kravene for begrenset flammespredning for overflateantenning.
A2: Indikerer at plagget oppfyller kravene for begrenset flammespredning for antenning i nedre kant.

Klasse 1: Manuelle sveiseteknikker med lite sprut og dråper.
Klasse 2: Manuelle sveiseteknikker med mye sprut og dråper.

EN 11612EN 11612 Beskyttelse mot varme og ild.

Denne standarden omhandler ytelse for plagg som er produsert i fleksible materialer og utformet for å beskytte brukerens kropp, med unntak av hendene, mot varme og / eller flammer.

KLASSE PÅ PLAGGET:
A Begrenset flammespredning
A1 Overflateantenning
A2 Antenning av nedre kant
B Konvektiv varme
C Strålevarme
D Sprut av smeltet aluminium
E Sprut av smeltet jern
F Kontaktvarme
EN 1149EN 1149 Elektrostatiske egenskaper

Denne europeiske standarden angir krav til materiale og utforming for vernetøy som avgir elektrostatiske ladninger, som et ledd av et jordingssystem, for å unngå antenning og uønskede ladninger.

Materialet må oppfylle kravene i EN 1149-1 (overflatemotstand) eller 1140-3 (induksjonsladning). Det kan hende at kravene ikke er tilstrek-kelige i oksygenberikede og brannfarlige miljø. Denne europeiske standarden gjelder ikke for beskyttelse mot sterkstrøm.

EN 14404 Knebeskyttelsestandard.

Denne standarden omfatter størrelse, kraftdistribusjon, penetrasjonsmotstand og brukertesting av
knebeskyttelse.

Type 2, Nivå 1
Pålitelig knebeskyttelse for arbeidsfolk med mobile arbeidsforhold som regelmessig må stå på
kne for å utføre jobben sin. Utformet for å beskytte knærne fra småstein, spiker og andre små ting inntil 1 cm store på harde og flate overflater.

Type 2, Nivå 0
Effektiv knebeskyttelse for arbeidsfolk som av og til må arbeide på knærne innendørs. Utformet for
å beskytte knærne på flate overflater..

Snickers Workwear knebeskyttelse er utformet og sertifisert for bruk sammen med knelommene på Snickers Workwear-bukser, i henhold til EN 14404:2010. Knebeskyttelsen er ikke sertifisert
for bukser fra andre produsenter.

Til toppen av denne siden.

VASKEINSTRUKSJONER.

Do not iron Må ikke strykes
Iron max 110 Strykes ved maks. 110°C
Iron max 150 Strykes ved maks. 150°C
Iron max 200 Strykes ved maks. 200°C
40 degree Maks. vasketemp. 40°C
60 degree Maks. vasketemp. 60°C
85 degree Maks. vasketemp. 85°C
Dry cleaning Rensing
No dry cleaning Må ikke renses
Tumble dry normal Tørketromles ved normal temp.
Tumlel drying norm Tørketromles ved lav temp
Do not tumble Må ikke tørketromles
No bleach Ingen blekemidler

Til toppen av denne siden.

Patent og registrert felleskapsdesign (RCD).

Innovation and product development are at the very core of the Snickers Workwear brand. As a result of this intense focus, many of our advanced products or solutions feature registered patents. Many products are also covered by Registered Community Design (RCD).

In our catalogue, products with registered design or with functions included in patent applications or patents are marked with the symbols below.

Patent info This product is patented or has a patent application in selected countries both within Europe and world wide.
Registreted design This product has a Registered Community Design (RCD), or national design registrations.

Til toppen av denne siden.

Spør oss