Partner login

Wearable-teknologi som gir håndverkere bedre helse

Snickers Workwear - Norge

Snickers Workwear har en stolt historie når det gjelder å utforske nye teknikker innen arbeidstøy, og har nå igangsatt sitt første prosjekt med wearable-teknologi. 100 håndverkere fra fem land deltar i en test for å se hvordan wearable-teknologi kan gi bedre jobbhelse og samtidig endre måten vi betrakter arbeidstøy på.

Wearables er elektronikk som kan bæres på kroppen, enten som tilbehør eller som del av materialet i klærne. En av de viktigste egenskapene ved wearable-teknologien er evnen til å koble seg til Internett for utveksling av data mellom en enhet og et nettverk.

Inspirert av sports- og motebransjen bæres de fleste typer wearables på håndleddet. Men de kan også festes til kroppen, henges rundt halsen eller syes inn i tekstilene, som for eksempel magnetremser for måling av puls og temperatur.

I 2016 igangsatte Snickers Workwear en test der 100 håndverkere fra fem land bruker arbeidsbukser med wearable-teknologi som måler ytelsen deres. Ansvarlig for prosjektet er Nicole Rimér, leder av designavdelingen i Snickers Workwear.

Hvordan kom du i kontakt med Wearables?

Da vi så at wearables ble tatt i bruk i sportstøy, spurte vi oss selv hvordan de kunne brukes i arbeidstøy for å gi ekstra funksjonalitet og komfort. Vi fant fort ut at helse var et viktig område der wearable-teknologi kan utgjøre en forskjell for profesjonelle håndverkere, ettersom flesteparten av dem allerede går rundt med en smarttelefon i lommen.

Vi fant fort ut at helse var et viktig område der wearable-teknologi kan utgjøre en forskjell for profesjonelle håndverkere, ettersom flesteparten av dem allerede går rundt med en smarttelefon i lommen.

Hvordan gjennomføres testen?

Vi monterer en wearable-enhet på et par arbeidsbukser i 6-serien. Enheten samler inn data som blant annet temperatur, støynivå og belastning på knærne i løpet av arbeidsdagen.

Hvilken nytte kan en håndverker ha av dette?

Dataene kan fortelle håndverkerne at de trenger skikkelige knebeskyttere eller varsle når støynivået når et kritisk nivå. Flere funksjoner kan tilføyes i fremtidige tester.

Ser du at wearables vil endre tilnærmingen deres til design og produktutvikling?

Mulighetene blir flere. Utviklingen innen arbeidstøy er naturlig nok konsentrert rundt funksjonalitet, komfort og design. Selv om jobbhelse alltid har vært et fokusområde, ser vi nå enda større muligheter ved å tilføye ny teknologi. Dataene som vi samler inn fra sluttbrukere, vil bli benyttet i utviklingsarbeidet.

Vil du si at håndverkere er flinke når det gjelder jobbhelse?

Opp gjennom årene har vi sett at håndverkere gjerne tenker at de er godt sikret når det gjelder helse og arbeidsforhold. Virkeligheten kan imidlertid være en helt annen. Holdninger som “det skjer ikke meg” eller at sikkerhet er upraktisk, er vanlig. Mangel på generell bevissthet likedan.

Men nettopp derfor tror vi at smart arbeidstøy kan gjøre en forskjell. Tross alt vil vi alltid se det som vår oppgave å skape en bedre arbeidsdag for håndverkere.

Fakta om wearables

Wearables, eller wearable-teknologi, er elektronisk utstyr som vi har på oss og med oss overalt hvor vi går.

· I dag er det vanlig med smarttelefoner og smartklokker, men utviklingen flytter hele tiden grensene for hva som er mulig. Andre eksempler på wearables er displayer montert på hodet og smarte klær, smarte smykker og implantater. Også fottøy kan få tekniske funksjoner integrert og kobles sammen med andre enheter via Bluetooth eller Wifi.

· Forskning viser at medarbeidere som er utstyrt med wearable-teknologi, både er mer produktive (en økning på 8,5 %) og mer tilfredse på jobben.

· Halvparten av alle kvinner og to tredjedeler av mennene har et wearable-produkt eller ønsker seg et. Innen 2020 vil det finnes mer enn 50 milliarder enheter koblet til Internett på verdensbasis.

Kilde: Forbes Magazine

Spør oss