Partner login

Wearable teknologi som gir håndverkere bedre helse

Snickers Workwear - Norge

Snickers Workwear har en stolt historie når det gjelder å utforske nye teknikker innen arbeidstøy, og har nå igangsatt sitt første prosjekt med wearable-teknologi. 100 håndverkere fra fem land deltar i en test for å se hvordan wearable-teknologi kan gi bedre jobbhelse og samtidig endre måten vi betrakter arbeidstøy på.

#InventingWorkwear

Wearables er elektronikk som kan bæres på kroppen, enten som tilbehør eller som del av materialet i klærne. En av de viktigste egenskapene ved wearable-teknologien er evnen til å koble seg til Internett for utveksling av data mellom en enhet og et nettverk.

Inspirert av sports- og motebransjen bæres de fleste typer wearables på håndleddet. Men de kan også festes til kroppen, henges rundt halsen eller syes inn i tekstilene, som for eksempel magnetremser for måling av puls og temperatur.

I 2016 igangsatte Snickers Workwear en test der 100 håndverkere fra fem land bruker arbeidsbukser med wearable-teknologi som måler ytelsen deres. Ansvarlig for prosjektet er Nicole Rimér, leder av designavdelingen hos Snickers Workwear.

Hvordan kom du i kontakt med wearables?

Da vi så at wearables ble tatt i bruk i sportstøy, spurte vi oss selv hvordan de kunne brukes i arbeidstøy for å gi ekstra funksjonalitet og komfort. Vi fant fort ut at helse var et viktig område der wearable-teknologi kan utgjøre en forskjell for profesjonelle håndverkere, ettersom flesteparten av dem allerede går rundt med en smarttelefon i lommen.

Vi fant fort ut at helse var et viktig område der wearable-teknologi kan utgjøre en forskjell for profesjonelle håndverkere.

Hvordan gjennomføres testen?

Vi monterer en wearable-enhet på et par arbeidsbukser i 6-serien. Enheten samler inn data som blant annet temperatur, støynivå og belastning på knærne i løpet av arbeidsdagen.

Hvilken nytte kan en håndverker ha av dette?

Dataene kan fortelle håndverkerne at de trenger skikkelige knebeskyttere eller varsle når støynivået når et kritisk nivå. Flere funksjoner kan tilføyes i fremtidige tester.

Ser du at wearables vil endre tilnærmingen deres til design og produktutvikling?

Mulighetene blir flere. Utviklingen innen arbeidstøy er naturlig nok konsentrert rundt funksjonalitet, komfort og design. Selv om jobbhelse alltid har vært et fokusområde, ser vi nå enda større muligheter ved å tilføye ny teknologi. Dataene som vi samler inn fra sluttbrukere, vil bli benyttet i utviklingsarbeidet.

Vil du si at håndverkere er flinke når det gjelder jobbhelse?

Opp gjennom årene har vi sett at håndverkere gjerne tenker at de er godt sikret når det gjelder helse og arbeidsforhold. Virkeligheten kan imidlertid være en helt annen. Holdninger som “det skjer ikke meg” eller at sikkerhet er upraktisk, er vanlig. Mangel på generell bevissthet likedan.

Men nettopp derfor tror vi at smart arbeidstøy kan gjøre en forskjell. Tross alt vil vi alltid se det som vår oppgave å skape en bedre arbeidsdag for håndverkere.

Publisert 09 februar 2017.

Spør oss