Personvernerklæring

Ditt personvern er viktig for oss

Alle opplysninger du gir Hultafors Group er trygge i våre systemer, og du kan stole på at vi, på alle måter, er en partner å stole på. Vi vil ikke selge innsamlede data til en tredjepart, og dermed kan du føle deg trygg hvis du bestemmer deg for å gi oss dine personopplysninger ved å kontakte oss.

For å overholde Personvernforordningen (GDPR) og opprettholde lojaliteten til dem som betror oss sine personopplysninger, som våre kunder, leverandører og ansatte, arbeider vi hele tiden for å respektere våre registrerte enkeltpersoners integritet i henhold til Latours personvernerklæring og vår egen Information Security Data Protection Policy (ISDP).

Du er alltid velkommen til å kontakte oss vedrørende vår datasikkerhet ved å sende en e-post til gdpr@hultaforsgroup.com.