ProtecWork: Åpen lysbue og bokstest – hva er forskjellen?

To tester – bokstesten og åpen lysbue – brukes til å måle nivået av denne type beskyttelse på et materiale eller plagg. Testmetodene bruker forskjellige testoppsett, buekonfigurasjoner, testparametere og resultatparametere. Resultatene fra disse testene kan ikke sammenlignes fysisk, eller regnes om til den andre testmetoden. Lysbueverdien må testes og vurderes ved hjelp av enten den ene eller den andre metoden.

Bokstest

Bokstesten utføres i samsvar med EN 61482-1-2. Den inkluderer en direkte elektrisk lysbue i lukket rom (boks) ved 4 kA (klasse 1) eller 7 kA (klasse 2). Tidligere var denne testen den vanligste måten å finne ut beskyttelsesnivået til et materiale på.

Åpen lysbue

Måling av beskyttelse ved hjelp av åpen lysbue basert på testmetoden 61482-1-1, som tilsvarer standarden NFPA 70 US. Denne metoden bruker en 8 kA sirkulær lysbue som treffer testmaterialet med en avstand på 30 cm. Testresultatene vises i kalorier per kvadratcentimeter og forteller ved hvilket kalorinivå plagget gir 50 % sjanse for å beskytte mot andregradsforbrenning som en ATPV eller EBT50 verdi. Jo høyere verdi, desto bedre beskyttelse.

For de som bruker verneklær, er det avgjørende å vite hvilket beskyttelsesnivå klærne gir. Grunnlaget for god beskyttelse er at plagget gir sertifisert beskyttelse mot elektriske lysbuer, og at de ikke kan antennes. Klærne må testes og sertifiseres mot varme, flammer og elektriske lysbuer. Dette gjelder ikke bare for ytterplagg, men også for undertøy, første lag og alle andre lag. IEC 61482-2/EN 61482-2 er hovedstandarden for beskyttelse mot elektrisk lysbue, og målet med denne standarden er å eliminere risikoen for at man blir eksponert for andregradsforbrenning.

ATPV eller EBT50?

Forskjellige stoffer kan ha ulike egenskaper, noe som betyr at beskyttelsesnivået må vises på to forskjellige måter. Solide materialer tåler testprosedyren, men lar det slippe gjennom nok varme slik at det oppstår en brannskade. I slike tilfeller vises testresultatene som en ATPV-verdi (Arc Protection Value). Det andre alternativet er at materialet gir høy isolasjon, men isteden rives opp slik at det blir et hull i materialet, noe som fører til brannskade.

Denne verdien kalles EBT50 (Energy Break-Open Threshold). Man kan ikke si at en av disse testene er bedre enn den andre, siden risikoen for brannskade i begge tilfeller er 50 %. I det første tilfellet forblir materialet helt, men slipper gjennom varme. I det andre tilfellet revner materialet, og det blir et hull i det. Den laveste verdien er den gjeldende, og derfor er det også den som blir oppgitt.

ELIM – eliminer risikoen for andregradsforbrenning

ATPV- eller EBT50-verdien er en indikasjon på hvilket energinivå som fører til en 50% sjanse for andregradsforbrenning, mens grensen for hendelsesenergi (ELIM) definerer energinivået hvor du unngår risikoen for andregradsforbrenning. Du må huske at det fortsatt er en risiko for å få førstegradsforbrenning.

ELIM-verdien beregnes som gjennomsnittet av de tre høyeste datapunktene for hendelsesenergi uten rifter, krymping og uten at man når eller overgår Stoll-kurven. De tre datapunktene for hendelsesenergi hentes rett under blandingssonen i testrapporten.

Stoll-kurven bestemmer verdien for overføring av varmeenergi (kalorier) basert på tiden for overføring og hvor mye varmeenergi som ble produsert.

ET LØFTE BLIR ALDRI BEDRE ENN PERSONEN SOM GIR DET

Derfor er løfter som kan underbygges med vitenskapelige tester alltid overlegne. Spesielt når sikkerheten, og i enkelte tilfeller også livet, står på spill. Det er også derfor vi sørger for at våre produkter for miljøer med høy risiko (kategori III) må gjennom grundige tester der vi bruker testmetoder som for eksempel tester med åpen lysbue og boks. Men hva måler egentlig disse testene? Hva er forskjellen mellom dem? Og hvordan gjennomføres de?

HAF

Heat Attenuation Factor (HAF) er en måling av den prosentandelen av energien som blokkeres av materialet eller systemet. Selv om et materiale kan være 100 % flamme bestandig, betyr ikke det at materialet blokkerer all varme som det blir utsatt for. En HAF på 85 % betyr at materialet blokkerer 85 % av varmen det blir utsatt for. Dette gjelder ved korte perioder med varme fra lysbuer, vanligvis i mindre enn ett sekund. Ved langvarig eksponering for varme, vil HAF være mye lavere.

En pioner innen testing av verneklær

Snickers Workwear tilbyr høy ekspertise og mange år med erfaring innen verneklær. Våre eksperter har ledet utvikling av verneklær for energi- og kraftindustrien i mange år. De var faktisk de første til å starte testing for beskyttelse mot termiske farer fra en lysbue ved utvikling av flammehemmende verneklær. Det sier seg selv at plaggene våre opp fyller dagens standarder og sertifiseringer som et minimum.

LES MER

Les mer om verneklær i vår ProtecWork-katalog

OM PROTECWORK-KOLLEKSJONEN

ProtecWork er en kolleksjon verneklær som kombinerer stor ekspertise med kunnskap om varme- og flammebeskyttelse utviklet for energi- og jernbanesektorene. Kolleksjonen har innebygd varme- og flammebeskyttelse, utmerket slitestyrke, stor komfort og en ergonomisk, moderne passform.

ProtecWork-produkter