Standarder for beskyttelse

PVU

Personlig verneutstyr

EN 14404

Knebeskyttelse

IEC 61482-2

Vernetøy mot termiske risikoer knyttet til en lysbue

EN 1149-5

Vernetøy elektrostatiske egenskaper

EN ISO 14116

Vernetøy mot flammer

EN 11612

Vernetøy – bekledning til beskyttelse mot varme og flammer

EN 13034

Vernetøy mot flytende kjemikalier

EN ISO 11611

Vernetøy til bruk ved sveising og beslektede prosesser

EN 511

Vernehansker mot kulde

EN 388

Vernehansker mot mekaniske risikoer

EN ISO 471

Synlighetsklær

EN 343

Verneklær mot regn

EN 342

Verneklær mot kulde