Vernetøy mot flytende kjemikalier

EN 13034 iconEN 13034

EN 13034 definerer kravene til klær som gir begrenset beskyttelse mot flytende kjemikalier. Den er rettet mot yrker og situasjoner der brukeren relativt enkelt kan forflytte seg fra det farlige miljøet og raskt ta av seg plagget. Typiske yrker inkluderer sjåfører av drivstofftrailere og serviceteknikere som av og til håndterer smøremidler, syrer osv. For mer krevende miljøer der risikoen er høyere må det brukes plagg som gir bedre beskyttelse.

Klassifiseringstype 6 gjelder for heldekkende kjemikaliedrakter, og PB gjelder plagg som dekker deler av kroppen, for eksempel bukser og jakker. Standardens krav til utformer krever at plagget ikke må ha funksjoner som kan samle opp flytende kjemikalier (for eksempel lommer som ikke er tildekket). NB! Ettersom flytende kjemikalier ofte er brennbare, bør brukeren bruke antistatiske klær for å sikre optimal beskyttelse, samt flammehemmende klær. EN 13034, EN ISO 11612 og EN 1149 er en svært god kombinasjon for dette formålet.