Vernetøy mot termiske risikoer knyttet til en lysbue

IEC 61482-2 / EN 61482-2 iconIEC 61482-2 / EN 61482-2

Til tross for alle advarsler forekommer det en lang rekke ulykker med elektriske lysbuer hvert år. IEC 61482-2 definerer kravene til klær som skal beskytte mot termiske risikoer knyttet til en elektrisk lysbue. Slike klær tilhører risikokategori III, som definerer klar brukt i høyrisikoområder, og som er sertifisert for å forhindre annengrads forbrenning ved en elektrisk lysbue (overslag).

Beskyttelse mot elektrisk lysbue handler til syvende og sist om beskyttelse mot energi, målt i kalorier (cal/cm2). For å måle produktets beskyttelsesnivå, utsettes plagget for to forskjellige testmetoder: åpen bue-test og bokstest. Testmetodene benytter forskjellige oppsett, buekonfigurasjoner, testparametre, testprosedyrer og resultatpaametre.Testmetodenes resultater kan ikke sammenliknes rent fysisk, og de kan heller ikke konverteres matematisk. Lysbueverdien må testes og vurderes ved hjelp av én av metodene.

For Åpen bue-metoden blir testresultatene angitt som ATPV (Arc Thermal Performance Value) eller EBT50 (Energy Break-open Threshold; når det begynne å dannes hull i stoffet). Ingen av verdiene er bedre enn den andre. I hovedsak er plagg/materialer som får en EBT50-verdi vanligvis mer isolerende enn sterke, mens ATPV-plagg/materialer vanligvis er sterkere, og ikke like isolerende. I en bokstest utsettes objektet for en rettet elektrisk lysbue på enten 4 kA (klasse 1>>) eller 7 kA (klasse 2).

ELIM – (Incident Energy Limit) ELIM er en ny verdi som supplerer ATBV- og EBT50-verdien for åpen lysbuetesting. ELIM eliminerer risikoen for andregrads forbrenning. ATPV- eller EBT50-verdien indikerer ved hvilket energinivå som fører til 50 % sjanse for andregrads forbrenning, men grensen for hendelsesenergi (ELIM) definerer energinivået der du unngår risikoen for andregrads forbrenning. Det er fortsatt en risiko for å få førstegrads forbrenning.

NB! Alle plagg som brukes må beskytte mot en elektrisk lysbue! Dette inkluderer undertøy, sokker, hansker, underbukser og t-skjorter eller skjorter som brukes under det ytterste laget. Og husk at jo flere lag du bruker som beskytter mot elektrisk lysbue du bruker, desto bedre blir beskyttelsen.

VIDEOER MED SIKKERHETSKURS