Vernetøy elektrostatiske egenskaper

EN 1149-5 iconEN 1149-5

EN 1149-5 angir krav til egenskaper for materialer og utforming for vernetøy med elektrostatiske egenskaper. Dette vernetøyet er designet for å unngå risikoen for gnistdannelse når for eksempel en albu eller et kne stryker langs en vegg eller liknende overflate/gjenstand. Dette er helt avgjørende når man arbeider med brennbare materialer som gass eller bensin.

Materialets egenskaper er basert på materialets overflatemotstand, elektriske motstand og utladningsnedbryting. For å være fullstendig beskyttet må man dekke til alle materialer som ikke oppfyller kravene, samt alle ledende deler (glidelåser osv.). I tillegg må personen være jordet med sko som lar statisk elektrisitet ledes til bakken.

NB! EN1149-5-sertifisering er ikke tilstrekkelig for arbeid som involverer følsom elektronikk (mikrochips, trykte kretskort, montering av mobiltelefoner og liknende). Til slike arbeidsoppgaver kreves det arbeidstøy som er sertifisert iht. EN 61340.