Vernetøy til bruk ved sveising og beslektede prosesser

EN ISO 11611 iconEN ISO 11611

EN 11611 spesifiserer kravene til materialenes egenskaper og utforming for klær som skal beskytte mot varme, flammer og ved sveising. Standarden kan leses som sveiseversjonen av EN 11612, og den definerer beskyttelse mot antenning fra forskjellige varmekilder, for eksempel åpen ild, sprut av smeltet jern og kontaktvarme. I tillegg vil plagg som er sertifisert i samsvar med EN 11611 beskytte mot termisk stråling fra lysbuen og minimere muligheten for elektrisk støt fra kortvarig og utilsiktet kontrakt med strømførende ledere.

EN 11611er delt inn i to klasser, Klasse 1 og Klasse 2, avhengig av hvilken sveiseteknikk som brukes. Klasse 1 omfatter mindre farlige sveiseteknikker og -situasjoner, mindre mengder sprut (av smeltet metall) og strålevarme, mens Klasse 2 omfatter mer farlige sveiseteknikker og -situasjoner, større mengder sprut og høyere strålevarme.

Standarden omfatter også flere krav til utforming, for eksempel at drakter skal dekke hele over- og underkroppen, hals, armer og ben, og at utvendige lommer skal ha en klaff som er minimum 20 mm bredere enn lommens åpning.