Vernehansker mot kulde

EN 511 iconEN 511

Denne standarden gjelder for hansker som skal beskytte hendene mot konveksjonskulde og kontaktkulde ned til –50 °C. Beskyttelse mot kulde uttrykkes med et piktogram og tre klassifiseringer, knyttet til konkrete egenskaper. Høyeste beskyttelsesgrad er 4.

a. Bestandighet mot konveksjonskulde: Klassifisering 0–4. Basert på hanskens termiske isolasjonsegenskaper, vurdert ved å overføre kulde via konveksjon.

b. Bestandighet mot kontaktkulde: Klassifisering 0–4. Basert på hanskematerialets termiske bestandighet når det utsettes for kontakt med en kald gjenstand.

c. Vanngjennomtrengelighet: 0 eller 1, 0 = vanngjennomtrengning etter 30 minutters eksponering. 1 = ingen vanngjennomtrengning. X = yteevnenivå ikke testet.

Alle hansker må også oppfylle en klassifisering på minimum 1 for slitestyrke og rivefasthet iht. EN 388.