Vernehansker mot mekaniske risikoer

EN 388 iconEN 388

Denne standarden gjelder alle typer vernehansker når det kommer til fysisk og mekanisk slitasje som skyldes abrasjon, kutt, rifter, hull og, der det er aktuelt, støt. Det beregnes et prestasjonsnivå basert på hvert testresultat – jo høyere tall eller stigende bokstav, desto høyere beskyttelsesnivå. Resultatene vises med et piktogram som gir en tydelig forståelse av hanskens egenskaper.

a. Slitestyrke: Basert på antall sykluser som kreves for å slite ned testhansken. Slitestyrken måles ut fra antallet sykluser som kreves for at det skal bli hull. Høyest beskyttelse er 4 og tilsvarer 8000 sykluser.

b. Bestandighet mot kutt med sirkelsagblad: Basert på antall sykluser som trengs for at et sirkelsagblad som roterer ved konstant hastighet skal kunne kutte gjennom testhansken. Resultatet sammenliknes med et referansemateriale for å finne en indeks. Høyeste beskyttelse er 5, som tilsvarer en indeks på 20.

c. Rivestyrke: Basert på hvor stor kraft som trengs for å rive i stykker testmaterialet. Rivestyrke defineres som den kraften som trengs for at det skal oppstå en rift i en firkantet testbit som allerede er revet i to langs halve lengden. Testbiten må rives helt i to. Den høyeste karakteren er 4, som tilsvarer 75 Newton.

d. Punkteringsbestandighet: Basert på hvor stor kraft som trengs for å stikke en standardspiss gjennom testbiten ved standard hastighet (10 cm/min). Den høyeste karakteren er 4, som tilsvarer 150 Newton. 0 vil alltid være den laveste karakteren, slik det er vist nedenfor. Dette er kravene for hver vurdering. Resultatene vises ved siden av piktogrammet.

e. Motstand mot kutt med rett blad: Basert på et rett blad som trekker over testbiten til den er gjennomskåret og måler kontaktbelastningen påført bladet for å oppnå et kutt med 20 cm bladbevegelse. Resultatene går fra «nivå A» med kontaktkraft mellom 2 og 5, opp til «nivå F» med en kontaktkraft som overstiger 30 N.

f. Slagfasthet: Dette er en valgfri test som brukes for hansker med egenskaper på håndflate, håndbak eller knoker som har til hensikt å øke slagfastheten. Det utføres tester i samsvar med paragraf 6.9 i EN 13594:2015 – «Vernehansker for motorsyklister». Merket «P» brukes på hansker som oppfyller kravene til slagfasthet.