Bærekraft

Vi har mulighet til å gjøre en forskjell, til å bygge på våre styrker samtidig som vi identifiserer områder der vi kan gjennomføre forbedringer og iverksette tiltak. Vi har plassert bærekraftprioriteringene våre i tre kategorier: Vår produksjon, våre produkter og vår påvirkning. Vår bærekraftinnsats fokuserer i hovedsak på disse områdene, som ofte henger sammen.

Våre fremtidige prioriteringer

Mer bærekraftige innkjøp gjennom Better Cotton

På vei mot 80 % bærekraftig bomull innen 2023.

Etiske retningslinjer – samarbeid med fabrikker

Vi tar klimaarbeidet til neste nivå

Begrense vårt kjemiske avtrykk

Bærekraftige alternativer til dagens materialer – forvandle avfall til arbeidsklær

Forpliktelse til å ta bevisste bomullsvalg

Solution dyed – mindre vann, kjemikalier og energi. Mer nøyaktige og ensartede farger

Vår siste bærekraftsrapport

Kjerneprinsipp – integrere bærekraftig praksis i hele verdikjeden