Bærekraft

Vi har mulighet til å gjøre en forskjell, til å bygge på våre styrker samtidig som vi identifiserer områder der vi kan gjennomføre forbedringer og iverksette tiltak. Vi har plassert bærekraftprioriteringene våre i tre kategorier: Vår produksjon, våre produkter og vår påvirkning. Vår bærekraftinnsats fokuserer i hovedsak på disse områdene, som ofte henger sammen.