Mer bærekraftige innkjøp gjennom Better Cotton

Snickers Workwear kjøper bærekraftig bomull gjennom initiativet Better Cotton. På den måten støtter vi bærekraftige prosesser som er bedre for miljøet bomullen vokser i, for bøndene som dyrker bomullen og for fremtiden for bomullsbransjen generelt.

Målet vårt er at 80 % av bomullen vi kjøper inn skal være mer bærekraftig innen 2023. Og vi har kommet langt i å nå dette målet. Etter bare tre år, skjer nå 64 % av vårt totale bomullsinnkjøp via Better Cotton.

I tillegg til fremskrittene innen innkjøp, sparte vi anslagsvis 427 235 kubikkmeter vann i 2021 takket være samarbeidet med Better Cotton. Det er like mye vann som får plass i 170 svømmebasseng i OL-størrelse.

I tillegg fikk Better Cotton-bønder 185 822 euro i ekstra fortjeneste i 2021. Denne fortjenesten var et resultat av bedre metoder, for eksempel optimalisert bruk av vanning, plantevernmidler og gjødsel, som i sin tur førte til økte inntekter.

Les mer om Better Cotton