Vi tar klimaarbeidet til neste nivå

Vi går gjennom alle aspekter av selskapets forretningsmetoder og produktenes livsløp for å finne ut hvor vi kan kutte utslipp, oppnå målene, redusere klimaavtrykket og bli et mer bærekraftig selskap.

I Snickers Workwear utvikler vi funksjonelle klesplagg med lang levetid. Vi vet at kundene våre krever slitesterke produkter som tåler lange, harde arbeidsdager, og det er også selve hjørnesteinen i bærekraftsarbeidet vårt. Alle produktene vi lager påvirker planeten. Jo lenger arbeidsklærne varer, desto mindre belaster vi miljøet. Klær av høy kvalitet er sunn fornuft – for oss, for kundene og for planeten. Som industribedrift vet vi samtidig at vi har mye hardt arbeid foran oss. Derfor tar vi nå selskapets klimaarbeid til neste nivå ved å tilpasse oss globale standarder og se utover den mest direkte miljøbelastningen.

Vi jobber med globale mål

Vi jobber hardt for en drastisk reduksjon av karbonavtrykket i alt vi gjør. Snickers Workwear forplikter seg til å bidra til Parisavtalen, FN sin rammekonvensjon som tilstreber å begrense temperaturøkningen til 1,5 grad. Våre klimamål er i tråd med vitenskapelige modeller og 1,5-gradersmålet.

Måling av klimaavtrykket

For å forstå det fulle omfanget av karbonavtrykket vårt, beregner vi utslipp ved hjelp av GHG-protokollen (The Greenhouse Gas Protocol). Dette er en metode som er mye brukt for å identifisere og kategorisere utslipp på tre ulike områder eller «scopes», som gjør det mulig for oss å måle og håndtere utslipp, ikke bare fra egne aktiviteter, men også fra verdikjeden for øvrig. Scope 1 omfatter direkte utslipp fra kilder vi selv har kontroll over, som for eksempel selskapets kjøretøy. Scope 2 er utslipp fra energien vi kjøper. Til sammen utgjør disse to kategoriene kun 1 prosent av karbonavtrykket vårt. De resterende 99 prosentene finnes i scope 3, som dekker indirekte utslipp i hele verdikjeden.

Utslipp i Scope 3 skjer som regel utenfor vår direkte kontroll. Skal vi redusere miljøbelastningen i verdikjeden, er vi nødt til å samarbeide med interessenter og forstå den belastningen plaggene våre forårsaker i hele livsløpet. For å få denne kunnskapen samarbeider vi med det svenske forskningsinstituttet RISE (Research Institutes of Sweden).

Kunnskap om produktenes livsløp

For å forstå hvor utslippene kommer fra utførte vi livsløpsanalyser av seks produkter, som utgjør omtrent en fjerdedel av omsetningen. Resultatet viser hvilke områder vi bør fokusere på for å redusere karbonavtrykket, inklusive utslipp i scope 3. Våre arbeidsklær er alltid utformet med kjernekunden i fokus. Plaggene er laget for å vare lenge og tåle sterk slitasje. Slitesterke arbeidsklær med lang levetid er grunnlaget for vår suksess og vår styrke når det gjelder reduksjon av material- og energiforbruket. Pålitelige, holdbare produkter er vår måte å vise respekt for både kunder og miljøet på.

Arbeidsklær av høy kvalitet, som brukes av de som har lært å ta vare på dem, holder lenger. Til sammen utgjør brukstid og produktets endelige levetid 15–20 prosent av livsløpsbelastningen fra klærne våre. Dette er noe som kan reduseres gjennom samarbeid og kommunikasjon. Hvis forbrukerne for eksempel slutter å tørke arbeidsklærne våre i tørketrommel, kan den totale livsløpsbelastningen reduseres med omtrent 4 prosent. Derfor anbefaler vi lufttørking av de fleste plaggene – hvert trinn fra vugge til grav har betydning og utgjør en forskjell.

Partnere for fremtiden

Med tanke på at de fleste av utslippene våre er i scope 3, er samarbeid med interessenter i verdikjeden avgjørende for å redusere selskapets karbonavtrykk. RISE-analysen viser at hvis leverandører og produsenter går over fra den vanlige nasjonale energimiksen til solenergi, vil klimaavtrykket reduseres med omtrent 30 prosent per kilo tekstil. For de analyserte plaggene vil dette tiltaket alene føre til en redusert miljøbelastning i hele livsløpet på 10 prosent. Ved å legge til rette for bedre energieffektivitet og større andeler fornybar energi i forsyningskjeden kan vi redusere miljøbelastningen betraktelig fra produktene våre.

I 2019 ble Snickers Workwear med i STICA (Swedish Textile Initiative for Climate Action), som er en plattform for samarbeid og kunnskapsutveksling i den nordiske tekstilindustrien. Som medlem i STICA er målet vårt å posisjonere regionen som den første klimapositive kles- og tekstilindustrien i verden.

Med støtte og motivasjon fra våre kunder, medarbeidere og eiere ser vi på alle aspekter ved virksomheten for å finne ut hvor vi kan kutte utslipp og bli et mer bærekraftig selskap. Snickers Workwear har etablert klimamål i tråd med vitenskapelige modeller og 1,5-gradersmålet i Parisavtalen for alle de tre områdene i GHG-protokollen. Det er ingen liten utfordring vi står overfor. Vi har ikke alle svarene, men når vi jobber sammen, kan vi få til viktige endringer.