Etiske retningslinjer – samarbeid med fabrikker

Snickers Workwear er engasjert i en rekke aktiviteter for å fremme og styrke en rettferdig arbeidspraksis, trygge arbeidsforhold og miljøansvar i forsyningskjeden vår. Vi har lang erfaring med de fleste av leverandørene våre, og vi bygger samarbeid ved hjelp av dialog, åpenhet og samarbeid. Vi har alltid som mål å sikre kontinuerlige forbedringer.

Definerte standarder

Snickers Workwear er en del av Hultafors Group. Konsernets etiske retningslinjer (CoC) er basert på etablerte referansedokumenter, og de viser tydelig hvor viktig ansvarlig atferd er for aktivitetene våre. De definerer minimumskrav og endelige standarder for alle parter som er involvert i produksjonsprosessen – fra leverandører av materialer og komponenter som brukes i produktene våre, til tekstilfabrikkene. CoC er grunnlaget for våre forretningsforhold, og de danner grunnlaget for hvordan vi gjennomfører kontroller av fabrikker.

Kontroller for å sikre etterlevelse

Vi vet at det er vanskelig å gjennomføre fullstendige kontroller for å sikre etterlevelse, siden tekstilforsyningskjeden er så kompleks. Det betyr at det er enda viktigere for oss å følge opp og samarbeide med leverandørene våre. Våre Regional Operations Managers besøker fabrikkene regelmessig for å kontrollere at våre CoC overholdes, for å følge opp tiltak fra tidligere kontroller og for å hjelpe fabrikkene med å avdekke og løse utfordringer. Disse besøkene og forbedringene er det mest verdifulle resultatet av kontrollene våre, siden de gir oss muligheten til å styrke samarbeidet med leverandørene våre, slik at vi sammen kan forbedre oss.

Oppfølging

For å få et oversiktsbilde av at lover og regler etterleves kan enkeltleverandører og fabrikker bli bedt om å fylle ut et spørreskjema for egenvurdering der de skal vurdere seg opp mot kravene i våre. Vi gjennomfører også kontroller av arbeidsplasser og miljø ved hjelp av tredjeparts kontrollører fra eksterne selskaper som kontrollerer at selskapet har oppfylt kravene i CoC, og at de fortsetter å oppfylle kravene.