Forpliktelse til å ta bevisste bomullsvalg

Bomull er en stor del av Snickers Workwear sin totale bruk av tekstilfibre. Derfor er det avgjørende at vi tar tak i bomullsinnkjøpet for å redusere miljøpåvirkningen vår, uten at det skal gå på kompromiss med kvaliteten eller produktenes levetid.

«80 % av bomullen vi kjøper inn, skal være mer bærekraftig innen 2023» – med andre ord bomull som kjøpes inn via Better Cotton-tiltaket, økologisk bomull eller resirkulert bomull.

Hvorfor overgangen til bomullsfibre?

Bomull er en naturlig fiber som også er biologisk nedbrytbar og fornybar. Men materialet er koblet til flere negative konsekvenser både for mennesker og miljø, siden det er en krevende plante å dyrke på grunn av høyt vannforbruk og omfattende bruk av kjemikalier. Derfor påvirker bomullsdyrkingen jordsmonnet, det biologiske mangfoldet og menneskene som arbeider i bomullsproduksjonen. Alt dette er gode grunner til å kjøpe inn bomull på en mer ansvarlig måte. Foretrukket bomull er fibre som stammer fra økologisk bomull, resirkulert bomull eller fra Better Cotton Initiativ, som definert av den globale ideelle organisasjonen Textile Exchange. Foretrukne fibre har mer bærekraftige egenskaper sammenlignet med konvensjonelle alternativer.

Bomull som kjøpes via Better Cotton Initiative

Snickers Workwear er medlem i Better Cotton Initiative (BCI), en ideell organisasjon som fremmer bærekraft i bomullssektoren. BCI hjelper mange millioner bomullsdyrkere til å bruke mer miljøvennlige og samfunnsmessig og økonomisk bærekraftige landbruksmetoder, noe som fører til store ringvirkninger og former fremtiden for bomullsindustrien.

Hvor mye Better Cotton er det i en Snickers Workwear-bukse? Det er det faktisk ingen som vet. Better Cotton er ikke fysisk adskilt, og materialet blandes med konvensjonell bomull på reisen fra jorde til produkt. Tiltaket handler ikke bare om hvor mye Better Cotton som brukes i hvert plagg – det handler om å skape etterspørsel for Better Cotton, noe som er positivt for både bøndene og for miljøet. I takt med at vi og andre merker – og sluttbrukerne våre – øker etterspørselen etter Better Cotton, vil også flere bønder bli med i programmet. Med betydelig kjøpekraft og innflytelse spiller vi alle en viktig rolle for å få på plass endringer og øke etterspørselen etter Better Cotton. Les mer om Better Cotton og BCI på bettercotton.org

«Vi samarbeider med Better Cotton Initiative for å forbedre bomullsdyrkingen globalt»

«Better Cotton kjøpes inn via et balansert system, og det er ikke fysisk sporbart til sluttprodukter».

Se for mer informasjon.

Økologisk bomull

Økologisk bomull dyrkes uten syntetiske plantevernmidler eller kjemisk gjødsel, og det brukes ikke genmodifiserte frø. Det er en fantastisk standard som vi støtter fullt ut. Men den dekker bare en svært liten del – mindre enn én prosent – av den globale bomullsproduksjonen. Det gjør det vanskelig å sikre den nødvendige fremdriften for å utvikle en mer bærekraftig bomullsindustri. I motsetning til BCI-bomull, brukes sertifisert økologisk bomull i de faktiske plaggene som materialet ble kjøpt inn for.

Resirkulert bomull

Når vi bruker resirkulert bomull, bidrar vi til å redusere avfallsmengden og forhindre at materialet kastes. Ved å bidra til å redusere bruken av energi, vann og kjemikalier som trengs sammenlignet med nye bomullsfibre, er fordelene åpenbare. Men det er også ulemper med resirkulert bomull, som må tas med i betraktningen. Fiberkvaliteten reduseres når bomull resirkuleres mekanisk. Derfor må den blandes med ny bomull eller andre fibre, slik at materialet får egenskaper som er egnet til klesproduksjon. Vi følger med på de tekniske utviklingene innen dette feltet, siden mulighetene til å bruke resirkulert bomull kan øke i fremtiden.