Kjerneprinsipp – integrere bærekraftig praksis i hele verdikjeden

Vi er klar over at bærekraft er en prosess

Bærekraft er en naturlig del av det vi tilbyr og hvordan vi opptrer. Vi vet at vi ikke er perfekte, og at vi alltid kan gjøre mer – uansett hvor mye vi arbeider med bærekraft. Denne bevisstheten er en iboende del av vår daglige virksomhet og prosessene våre:

  • Å være bevisst på hvordan våre handlinger påvirker mennesker og planeten, enten det er gjennom design, valg av materialer eller produksjonsmetoder.
  • Kontinuerlig evaluere atferden vår, ta bedre valg og finne smartere løsninger som kan forbedre hvordan vi arbeider.

Forskning og grundig testing har vært kjernen i virksomheten vår helt siden starten. Det gjør at vi kan holde oss oppdatert hver gang vi tar en beslutning, og at vi er klar over hvilken miljøpåvirkning beslutningene får. Det overordnede målet – tidligere, nå og i fremtiden – er alltid å produsere slitesterke produkter av førsteklasses kvalitet og med lang levetid.

Vi er klar over utfordringene

Snickers Workwear gjør alt vi kan for å integrere bærekraftige rutiner, men bærekraft er likevel en utfordring. Det er en balansegang som krever en kombinasjon av strategier. Målet vårt er å være i forkant ved hjelp av smartere løsninger og teknologier. Det er en stor utfordring å holde tritt med de raske endringene, men vi velger å se på det som en mulighet.

Vi må alltid tenke oss godt om før vi tar beslutninger som får konsekvenser for planeten, menneskene som arbeider hos oss, og menneskene som bruker produktene våre. Vårt fokus er å ivareta miljøet og menneskers trivsel, samtidig som vi skal opprettholde den høye kvaliteten på produktene våre til konkurransedyktige priser.

Vi er klar over styrkene våre

Vi er et selskap av nordisk opprinnelse, en del av verden som er kjent for banebrytende innovasjon, grønne skoger, blå innsjøer og snødekte landskap. Landene våre deler en kjærlighet til naturen, få tilfeller av korrupsjon og en lang historie med menneskerettigheter. Derfor er omsorg for mennesker og planeten på mange måter en del av Snickers Workwear sitt DNA. Vi vet at vi har et ansvar for å gå utenfor våre egne interesser, og vi vet hva lovverket krever av oss.

Det er to grunner til at vi er så opptatt av kvalitet. Den første er at god kvalitet er kostnadsbesparende over tid. Arbeidsbukser fra Snickers Workwear kan koste mer enn et rimeligere alternativ, men de varer mye lenger. Den andre er at når produktene har lang levetid, gir det et mye mindre miljøavtrykk over tid. Å lage produkter som varer lenge, er en viktig del av vårt arbeid med bærekraft.

Vår overbevisning og vår rettesnor er at kontinuerlige forbedringer fører til tiltak og nødvendig utvikling, også innen bærekraft.