Våre fremtidige prioriteringer

Vi har mulighet til å gjøre en forskjell, til å bygge på våre styrker samtidig som vi identifiserer områder der vi kan gjennomføre forbedringer og iverksette tiltak. Vi har plassert bærekraftprioriteringene våre i tre kategorier: Vår produksjon, våre produkter og vår påvirkning. Vår bærekraftinnsats fokuserer i hovedsak på disse områdene, som ofte henger sammen.

Vår produksjon

Vi skal samarbeide tett med ansvarlige produksjonsanlegg som oppfyller krav til samfunnsmessige og miljømessige mål.

Våre produkter

Vi skal kjøpe inn de mest slitesterke produktene av best mulig kvalitet, med så liten miljøpåvirkning som mulig.

Vår påvirkning

Vi skal være så miljøansvarlige som mulig gjennom hele verdikjeden vår.