Begrense vårt kjemiske avtrykk

Som i all tekstilproduksjon trengs det kjemikalier for å lage materialer til produktene våre. I arbeidet vårt for å minimere vår totale kjemiske påvirkning, og da ikke bare for de ferdige produktene, mener vi det er viktig å administrere våre leverandørers virksomhet på måter som ivaretar miljøet, fabrikkarbeiderne og forbrukerne. Det er ikke enkelt å spore alle ledd i tekstilproduksjonskjeden fullt ut, men en strukturert tilnærming fører oss nærmere målene våre. Videre vet vi at vi har et ansvar for å skape bevissthet rundt vårt felles kjemiske avtrykk blant leverandørene våre.

Kjemisk kontroll

Snickers Workwear er en del av Hultafors Group. For å sikre etterlevelse av kjemisk lovgivning har konsernet utarbeidet en oversikt over forbudte stoffer (RSL), som alle våre leverandører i produksjonsprosessen må signere. Målet vårt er å bare bruke godkjente leverandører for alle materialer og alle detaljer som brukes i produktene våre. Dette styrker åpenheten og kontrollen over komponenter i produktene våre, og det sikrer samsvar. Proaktiv kjemisk styring er positivt både for menneskene som arbeider i forsyningskjeden og menneskene som bruker produktene våre.

Førsteklasses materialer for førsteklasses produkter

Vi velger de mest egnede komponentene til hvert produkt, uten å gå på kompromiss med kjemisk overholdelse. Vår egen prosess for leverandørkontroll tar oss langt på vei. I tillegg arbeider vi ofte med materialer som er sertifisert i samsvar med standarden OEKO-TEX, et globalt og enhetlig system for testing og sertifisering, eller leverandører som har den uavhengige Bluesign-standarden, som er tekstilindustriens sertifisering med fokus på juridisk samsvar når det gjelder helse, miljø og sikkerhet.

Medlem i Sweden Chemicals Group – RISE

For å holde oss oppdatert på siste nytt om kjemikalier og miljø er vi medlem i Sweden Chemicals Group i RISE (Research Institutes of Sweden). Gjennom medlemskapet får vi tilgang til det nyeste innen lovgivning og forskning knyttet til tekstilkjemi og kjemikaliedatabaser, og vi har også tilgang til støtte og hjelp i håndtering av lovgivningen. Støtten fra dette instituttet er fremtidsrettet, noe som betyr at vi får innsikt og kan tilpasse oss til ny lovgivning i god tid før den trer i kraft.

Medlem i Swedish Textile Importers' Association

Vi er også medlem i Swedish Textile Importers' Association, en organisasjon for svenske selskaper som har virksomhet innen tekstiler, skinnvarer, klær og sko. Dette organet sørger for relevant juridisk informasjon, kjemisk støtte og annen informasjon knyttet til hvordan vi kan utvikle bærekraftinnsatsen vår.