Vår siste bærekraftsrapport

Vårt arbeid med lang produktlevetid påvirker alle deler av virksomheten og hele verdikjeden vår. Les mer om hvordan vi jobber med produksjon, design og samarbeid for å oppnå bærekraftsmålene våre.

Det er enkelt – jo lenger klærne våre varer, desto mindre belaster de miljøet. Og det er nettopp derfor vi ser lang produktlevetid som selve grunnlaget for bærekraftsarbeidet vårt, og for hele virksomheten. Selv om det kan bety at vi selger færre produkter på kort sikt, tror vi at det styrker virksomheten i det lange løp. Det er fordi vi mener at jo mer bærekraftige produktene våre er, desto mer vil folk etterspørre dem. Og det er bedre for oss, for samfunnet og planeten. Men uansett hvor godt konstruert et produkt er, vil det aldri ha lengre levetid enn den svakeste komponenten i produktet. Derfor har vi investert mye i innovasjon, utvikling og testing – slik at vi aldri trenger å gå på kompromiss når det gjelder kvalitet eller bærekraft. Men selv om mye av bærekraftsarbeidet vårt koker ned til slitestyrke, er det fremdeles mye som gjenstår. Derfor har vi delt fokuset vårt på tre sammenkoblede områder som dekker hele verdikjeden. Produksjon Hvordan vi opptrer som selskap og stiller krav til leverandørene våre for å sikre at klærne våre fremstilles på en ansvarlig måte. Design Hvordan vi velger materialer og designer klærne våre med fokus på lang levetid og økt funksjonalitet. Samarbeid Hvordan vi samarbeider med partnere og kunder for å fremme bærekraftige forretningsmodeller og sirkulære prosesser.

Hultafors Group Bærekraftsrapport

Les mer om bærekraftsarbeidet vårt i den siste bærekraftsrapporten vår.