Bærekraftige alternativer til dagens materialer – forvandle avfall til arbeidsklær

For å redusere miljøpåvirkningen vår er vi interessert i å bytte ut våre mest brukte konvensjonelle fibre med foretrukne fibre. Vårt mål om å finne og implementere mer bærekraftige alternativer til dagens fibre inkluderer ikke bare lansering av nye produkter, men også vårt omfattende utvalg av eksisterende produkter, emballasje og dekor. Det betyr at vi ikke fokuserer på enkeltplagg eller kolleksjoner, men på hele produktspekteret.

«70 % av fibrene våre skal være foretrukne fibre innen 2030 – med mål om 40 % allerede innen 2023»

Foretrukne fibre defineres som fibre som har mer bærekraftige egenskaper sammenlignet med konvensjonelle alternativer, som definert av den globale ideelle organisasjonen Textile Exchange. Vi implementerer denne definisjonen, men vil i tillegg bruke materialer der konvensjonelle prosesser er byttet ut med prosesser med lavere miljøpåvirkning.

Slitesterke produkter med lang levetid

Når konvensjonelle fibre byttes ut med foretrukne fibre eller materialer, er det helt avgjørende at vi opprettholder den høye kvaliteten i produktene våre. Et prinsipp er å sikre at plagg som lages av foretrukne fibre, kan sammenlignes når det gjelder slitestyrke og komfort, siden vi ellers ville ha mistet et viktig bærekraftpoeng – slitesterke produkter med lang levetid.

Vi vet at denne prosessen krever tid og mye arbeid, siden det er mange parametere å ta hensyn til. Men siden resultatet anses å få positive ringvirkninger, er vi overbevist om at dette er riktig vei å gå.

Forvandle avfall til arbeidsklær

Menneskeskapte materialer, som nylon og polyester, kan enkelt resirkuleres for å lage nytt råmateriale med samme egenskaper som det opprinnelige materialet. I vårt arbeid for å bytte ut konvensjonelle fibre med foretrukne fibre for å redusere klimapåvirkningen, er det helt naturlig å gjenbruke råmaterialer som allerede er i produksjonen, og med resirkulering kan vi også redusere avfallsmengden. Vi fremmer bruken av resirkulerte fibre som er sertifiserte eller sporbare – for eksempel via et pålitelig sertifiseringsprogram – som foretrukne fibre.